Vastgoed mediation

Meningsgeschillen tussen huurder en verhuurder komen helaas vaak voor, zoals over de hoogte van de huur, over wie bepaald onderhoud moet betalen, over geconstateerde gebreken na huuringangsdatum, over het niet uitvoeren van gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit loopt gemakkelijk op tot een conflict, waarbij elke onderlinge communicatie vastloopt en de enige uitweg het starten van een rechtszaak nog lijkt te zijn. Dit geldt des te meer als bij geschillen de huurovereenkomst ook geen duidelijkheid biedt.

Vastgoedgeschillen komen nog vaker voor als het economisch minder gaat, omdat dan eerder kritisch wordt gekeken of de huurprijs wel marktconform is en omdat dan de verhuurder sneller wordt aangesproken op onderhoudsgebreken; zeker als het regulier onderhoud door verhuurder achterwege blijft. De huurder besluit dan soms de huur of een deel van de huur niet meer te betalen, waardoor de relatie nog meer onder druk komt te staan.

Gedreigd wordt dan vaak gelijk met een gerechtelijke procedure. De mogelijkheid van mediation wordt daarbij nog wel eens over het hoofd gezien, ondanks de grote voordelen hiervan zoals:

Content missing

Mediation heeft een hele hoge slagingskans. Afhankelijk van het type conflict is de slagingskans in het algemeen minimaal 70%. Een nadeel van mediation is dat het alleen werkt als alle partijen hieraan volledig willen meewerken. Als één van de partijen hierin niet gelooft of zich hiertoe gedwongen voelt, dan werkt mediation niet.

Het doel van mediation is om de communicatie dusdanig op gang te brengen dat partijen anders tegen het probleem aan gaan kijken en met mogelijke oplossingen komen. Bij een succesvolle mediation lossen partijen onder begeleiding van de mediator het probleem zelf op.

Mediation kenmerkt zich doordat het informeel is, vertrouwelijk en vrijwillig. De mediator beslist niet.

Als mediator zet ik een plan van aanpak op en begeleid ik het proces waarin partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een oplossing te komen. Wat is overeengekomen leg ik op wens van partijen vast, eerst in concept en daarna in definitieve vorm.