Vastgoed procesbegeleiding

Procesbegeleider bij project-, vastgoed(concept)ontwikkelingen en bij gebiedsontwikkeling

Bij ontwikkelaars is vaak extra ondersteuning nodig in bepaalde fases van de projectontwikkeling, vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling of om een innovatief vastgoedconcept verder uit te ontwikkelen.

Samenwerking, coördinatie, communicatie, verbinden, focus behouden, plannen en gefaseerd stappen maken zie ik daarbij als succesvoorwaarde om zaken van de grond te kunnen laten komen. Immers vastgoed- en gebiedsontwikkelingen werken niet meer aanbod gestuurd met een top-down benadering, maar vraag gestuurd met een bottum-up benadering. Eindgebruikers en zoveel mogelijk belangengroepen dienen vroegtijdig te worden betrokken.

Veelal is sprake van belangentegenstellingen. Om escalatie tot een conflict te voorkomen met veel stagnatie als gevolg, is het zaak deze vroegtijdig op te merken. Vooral door mijn opleiding als mediator ben ik getraind om deze te signaleren en adequaat op te pakken. Daarnaast ben ik sterk in het verbinden van partijen en ze te laten samenwerken naar resultaat. Met mijn brede vastgoedkennis, waaronder als Master City Developer, kan ik daarbij met overzicht hoofdlijnen vasthouden, waardoor zaken niet op detail stagneren.

Commercieel beheerder in uw vastgoedzaken

Bij het beheer van uw vastgoed of voor een vastgoedproject kan extra mankracht noodzakelijk zijn. Beheer van vastgoed dient altijd door te gaan. Soms zijn er pieken of is er een paar uur per week extra ondersteuning nodig.

Mijn taak kan hierin ondersteunend en/ of coördinerend zijn. Onderdeel van het beheer is dat ik transparant al mijn werkzaamheden met u deel door bijvoorbeeld e-mailberichten naar huurders en anderen altijd cc of bcc naar u op te sturen. Daarnaast maak ik per kwartaal een kort verslag met de stand van zaken en actiepunten. Nadat ik met u uw vastgoedvisie of vastgoedplannen heb besproken, bepaal ik graag hoe ik u van dienst kan zijn bij de uitvoering hiervan. In mijn huidige praktijk sta ik veel vastgoedondernemers bij in hun gesprekken met hun huurders. Veelal voer ik ook je jaarlijkse gesprekken met alle huurders om te zien of alles nog naar wens is en of er problemen zijn.

Dit wordt in het algemeen gecombineerd met een onderhoudsinspectie. Ik sta vastgoedondernemers dan ook bij om het onderhoud van hun vastgoed zo goed en zo (kosten)efficient mogelijk uit te voeren en in te plannen.

Vastgoed interim-management

Indien door omstandigheden, zoals ziekte, een overlijden of faillissement het vastgoedbeheer tijdelijk of voor een langere periode niet kan worden uitgevoerd, dan kan ik samen met samenwerkingspartners dit oppakken zodat hierin geen extra problemen gaan ontstaan.

Wat kan ik voor u doen? » Vastgoed procesbegeleiding