Beoordeling huurcontracten

Een goede huurovereenkomst is een voorwaarde om later problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dit is algemeen bekend, maar desondanks komen slechte huurovereenkomsten veelvuldig voor. Graag maak ik voor u een huurovereenkomst. Uiteraard kan ik ook een huurovereenkomst beoordelen. Over het belang van een goede huurovereenkomst het volgende:

Een huurovereenkomst is niet een model invullen, die op internet te vinden is. Dit vraagt om latere problemen. Het opmaken van elke huurovereenkomst is maatwerk. Om meningsgeschillen te voorkomen is een goed huurcontract helemaal van essentieel belang, omdat deze duidelijkheid kan geven wat voor rekening van huurder is en wat voor rekening van verhuurder is.

Ter voorkoming van geschillen, is het daarom noodzakelijk dat in huurovereenkomst staat omschreven wat de intenties waren bij het sluiten hiervan. Dit geldt ook voor specifieke afspraken die gerelateerd kunnen worden aan het type vastgoed en aan specifieke wensen van verhuurder of huurder. Het huren van een Rijksmonument geeft bijvoorbeeld meer beperkingen dan dat dit een gewoon pand zou betreffen. Soms laat verhuurder zaken achter met toestemming van huurder en/of gaat de huurder behoorlijk investeren in het gehuurde door zaken aan te brengen die waarde vermeerderend kunnen zijn (kan ook waarde verminderend zijn). Dit zijn slechts twee voorbeelden. En u kunt raden wat er kan gebeuren als hierover niets staat opgenomen in de huurovereenkomst.
De wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt vraagt daarnaast om aanvullingen, die in modelhuurovereenkomsten ontbreken. Zo vraagt een horecapand om andere aanvullende bepalingen in de huurovereenkomst dan dat het gaat om een winkelpand of bedrijfsverzamelgebouw. Ik beperk mij nu tot commercieel vastgoed, maar dit gaat ook op bij het huren van een woning.