Vastgoed mediation

Meningsgeschillen tussen huurder en verhuurder komen helaas vaak voor, zoals over de hoogte van de huur, over wie bepaald onderhoud moet betalen, over geconstateerde gebreken na huuringangsdatum, over het niet uitvoeren van gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit loopt gemakkelijk op tot een conflict, waarbij elke onderlinge communicatie vastloopt en de enige uitweg het starten van een rechtszaak nog lijkt te zijn. Dit geldt des te meer als bij geschillen de huurovereenkomst ook geen duidelijkheid biedt.

Vastgoedgeschillen komen nog vaker voor als het economisch minder gaat, omdat dan eerder kritisch wordt gekeken of de huurprijs wel marktconform is en omdat dan de verhuurder sneller wordt aangesproken op onderhoudsgebreken; zeker als het regulier onderhoud door verhuurder achterwege blijft. De huurder besluit dan soms de huur of een deel van de huur niet meer te betalen, waardoor de relatie nog meer onder druk komt te staan.

Gedreigd wordt dan vaak gelijk met een gerechtelijke procedure. De mogelijkheid van mediation wordt daarbij nog wel eens over het hoofd gezien, ondanks de grote voordelen hiervan zoals:

Mediation kost vaak maar een paar uur en een paar honderd euro

Het aantal uren vanaf de start van een rechtszaak tot aan een einduitspraak loopt vaak enorm op en dit geldt natuurlijk ook voor de daaraan gerelateerde advocaatkosten. Een paar duizend euro voor een gerechtelijke procedure, waaronder aan de advocaat, daar moet minimaal op worden gerekend.

Mediaton betekent minder lang stress, minder lang negatieve energie

Mediation kenmerkt zich door het korte tijdsverloop hiervan, dit in tegenstelling tot de meeste gerechtelijke procedures. Het komt relatief vaak voor dat een rechtszaak soms jarenlang beslag legt op personen. En stress en negatieve energie zijn nooit goed; niet persoonlijk en ook niet voor het renderen van een onderneming.

Mediation levert eigenlijk altijd wat op, zelfs als deze mislukt

Dit klinkt mogelijk vreemd, maar een rechter waardeert dat eerst getracht is om er samen uit te komen. Door mediation wordt het conflict ook helderder, waardoor partijen veelal korter met elkaar procederen.

Mediation leidt vrijwel altijd tot een betere en duurzamere oplossing voor het conflict

Het besluit wordt namelijk niet door een rechter genomen, waarbij de een veelal de verliezer is en de ander de winnaar. Het besluit wordt ook niet door de mediator genomen. De mediator begeleidt namelijk alleen de ruziënde partijen om samen tot een oplossing te komen. En als het partijen lukt om samen er uit te komen, dan betekent dit vrijwel altijd een win-win situatie. Immers partijen zoeken een oplossing waar beiden zich in kunnen vinden. Omdat deze oplossing niet wordt opgelegd, komen partijen hun oplossing beter na. Ze hebben deze immers samen bereikt en zijn hier allebei tevreden over.

Mediaton gaat bijna altijd gepaard met herstel van de relatie tussen de ruziënde partijen

Doordat partijen met behulp van de mediator naar elkaar luisteren en deze ernaar streeft dat onderliggende motieven van het conflict helder worden, ontstaat vrijwel altijd over en weer meer begrip en gaan partijen weer communiceren. Zelfs bij een mislukte mediation gaat dit vrijwel altijd op. Een geslaagde mediation is uiteraard het beste om de onderlinge verstandhouding weer helemaal te kunnen herstellen. Dit laatste is vooral van belang als partijen langdurig nog aan elkaar zullen zijn verbonden, zoals bij langdurige contracten. Herstel van de verstandhouding voorkomt dat conflicten maar blijven doorgaan en dit betekent alleen maar verlies voor beide partijen.

Mediation heeft een hele hoge slagingskans. Afhankelijk van het type conflict is de slagingskans in het algemeen minimaal 70%. Een nadeel van mediation is dat het alleen werkt als alle partijen hieraan volledig willen meewerken. Als één van de partijen hierin niet gelooft of zich hiertoe gedwongen voelt, dan werkt mediation niet.

Het doel van mediation is om de communicatie dusdanig op gang te brengen dat partijen anders tegen het probleem aan gaan kijken en met mogelijke oplossingen komen. Bij een succesvolle mediation lossen partijen onder begeleiding van de mediator het probleem zelf op.

Mediation kenmerkt zich doordat het informeel is, vertrouwelijk en vrijwillig. De mediator beslist niet.

Als mediator zet ik een plan van aanpak op en begeleid ik het proces waarin partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een oplossing te komen. Wat is overeengekomen leg ik op wens van partijen vast, eerst in concept en daarna in definitieve vorm.