Procesbegeleider vastgoed

Procesbegeleider bij project-, vastgoed(concept)ontwikkelingen en bij gebiedsontwikkeling

Bij ontwikkelaars is vaak extra ondersteuning nodig in bepaalde fases van de projectontwikkeling, vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling of om een innovatief vastgoedconcept verder uit te ontwikkelen.

Samenwerking, coördinatie, communicatie, verbinden, focus behouden, plannen en gefaseerd stappen maken zie ik daarbij als succesvoorwaarde om zaken van de grond te kunnen laten komen. Immers vastgoed- en gebiedsontwikkelingen werken niet meer aanbod gestuurd met een top-down benadering, maar vraag gestuurd met een bottum-up benadering. Eindgebruikers en zoveel mogelijk belangengroepen dienen vroegtijdig te worden betrokken.

Veelal is sprake van belangentegenstellingen. Om escalatie tot een conflict te voorkomen met veel stagnatie als gevolg, is het zaak deze vroegtijdig op te merken. Vooral door mijn opleiding als mediator ben ik getraind om deze te signaleren en adequaat op te pakken. Daarnaast ben ik sterk in het verbinden van partijen en ze te laten samenwerken naar resultaat. Met mijn brede vastgoedkennis, waaronder als Master City Developer, kan ik daarbij met overzicht hoofdlijnen vasthouden, waardoor zaken niet op detail stagneren.