Mijn achtergrond

Begin jaren negentig ben ik begonnen in de bedrijfsmakelaardij. In februari 1996 richtte ik Postma Vastgoed Consultancy op. De naam zegt het al. Naast bedrijfs- en woonmakelaar, richtte ik mij op vastgoedconsultancy. Dit laatste omdat ik graag meer doe dan een transactie, waarna ik weer uit het gezichtsveld ben verdwenen.

Ik bekijk vastgoed bij voorkeur niet alleen als een stapel stenen, maar ik betrek hierin nadrukkelijk de omgevingsfactoren, duurzaamheid en de rentabiliteit in brede zin en natuurlijk de potentiële gebruikers. Omdat ik een mensen-mens ben en ik maatschappelijk ben ingesteld, werk ik graag voor de lange termijn. In mijn rol als vastgoedconsultant is dit beter mogelijk dan bij een traditionele makelaar. Dit verklaart dan ook waarom ik veel werkzaamheden heb verricht op het terrein van de vastgoedconsultancy.

Opleiding

Om als vastgoedconsultant mij beter neer te kunnen zetten, heb ik mij in 2003 ingeschreven voor de eerste jaargang van een Masteropleiding in gebiedsontwikkeling van de Erasmus Universiteit / TU Delft . Na voltooien heb je de titel Master City Developer, afgekort MCD. Sinds 2005 heb ik deze titel, om ook zo breder bezig te kunnen zijn binnen de vastgoedsector.

In 2009 heb ik besloten dat ik meer wilde doen met vastgoedconflicten. Zaken die voor de rechter komen, duren vaak erg lang en leveren een winnaar en een verliezer op, hoewel ook veelvuldig de uitspraak kan worden gelezen dat een rechtszaak alleen maar tot verliezers leidt. Een rechtszaak kost immers veel geld, veel stress en negatieve energie, die mogelijk bespaard hadden kunnen blijven.

Bij rechtszaken wordt vaak opdracht gegeven tot een taxatie; juridisch een deskundigenrapport genoemd. Deze moet voldoen aan wettelijke eisen en aan eisen die rechters hieraan stellen. Hiervoor bestaat een speciale opleiding tot Gerechtelijke Deskundige bij de Universiteit van Leiden.
Deze titel heb ik in 2010 behaald en daarin ben ik uniek als NVM-woningmakelaar of NVM-commercieel vastgoedmakelaar.

Conflicthantering

Vastgoedproblemen voorkomen of helpen op te lossen ervaar ik als een grotere uitdaging. Om deze reden heb ik naast mijn opleiding tot Gerechtelijk Deskundige een opleiding tot Mediator gevolgd. Als mediator probeer je partijen met elkaar te verbinden. Dit werkt trouwens ook heel goed zonder een vastgoedconflict. Het werkt om partijen tot elkaar te brengen, zodat ze in onderling overleg tot een transactie komen. Uiteraard werkt dit eveneens om partijen bij een ontwikkelingsproces met elkaar dusdanig te verbinden dat dit leidt tot een voor ieder bevredigend resultaat.

Vastgoedwaarde & beleving

In mijn werk kijk ik naar de beleggingswaarde en de belevingswaarde van vastgoed. De beleggingswaarde staat vooral voor het financieel rendement. De belevingswaarde staat vooral voor het menselijk rendement en geeft antwoorden op vragen als: Voldoet het gebouw aan de gevraagde behoefte? Welke emoties worden gevoeld bij /in het gebouw? Hoe wordt het gebouw beleefd? In het onbewuste is deze waarde vaak doorslaggevend of een vastgoedtransactie wel of niet doorgaat. Nog belangrijker is mogelijk dat deze waarde bepalend is voor het zich echt lekker voelen in het gebouw; niet voor niets bestaat het gezegde “My home is my castle”. Hierbij passen ook uitspraken als “Je huis is meer dan een onderdak en laat zien wie jij bent.” en “Het bedrijfspand is de spiegel waarvoor een onderneming staat.”

Begin 2000 voerde ik als vastgoedconsultant al diverse onderzoeken uit naar toepassing van efficiënte en relatief eenvoudige maatregelen bij renovatie of nieuwbouw om zo het vastgoed meer duurzaam en energiezuiniger te maken en om het zo ook beter te kunnen laten renderen. In die periode werd hier nog terughoudend naar gekeken. Ik heb mij op dit terrein steeds meer ontwikkeld en ik neem ook de ventilatie mee en andere factoren, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de gebruikers. Gezond, duurzaam en energiezuinig vastgoed, is tegenwoordig een voorwaarde voor waardevast vastgoed voor de toekomst. Dit onderwerp komt dan ook steeds terug in mijn werkzaamheden.

Kortom ik heb veel ervaring en verschillende expertises als vastgoeddeskundige. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, betrouwbaarheid en natuurlijk deskundigheid zijn vanzelfsprekend in mijn manier van werken.
Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een taxatie.