Vastgoedconsultant / Coach / Sparringpartner

Vastgoedconsultant

Mijn bedrijfsnaam, Postma Vastgoed Consultancy, geeft al aan waarmee ik ooit ben begonnen om mij te onderscheiden van de reguliere makelaar. De belangrijkste werkzaamheden die ik op dit terrein verricht zijn:

  • Advisering en procesbegeleiding bij herhuisvestingstrajecten.
  • Advisering en beoordeling van vastgoedbeleggingen
  • Advisering bij herontwikkeling / herbestemming, ook van maatschappelijk vastgoed en onconventioneel vastgoed zoals scholen, kerken, verzorgingstehuizen en gemeentehuizen.
  • Advisering bij haalbaarheid van projecten
  • Advisering bij gebiedsontwikkeling
  • Advisering bij projectontwikkeling en nieuwe vastgoedconcepten
  • Sparringpartner bij al uw vastgoedzaken / vastgoedcoach

Vastgoedcoach / sparringpartner

Een frisse, eerlijke visie op uw vastgoed(strategie) kan enorm verhelderend zijn. Het leidt vaak tot nieuwe inzichten. Mogelijk heeft u behoefte aan een klankbord om te testen of u er goed aan doet om bepaalde vastgoedbesluiten door te voeren. Of wilt u graag uw vastgoedvragen delen om zo tot nog betere vastgoedresultaten te komen. Een sparringpartner of coach denkt met u mee, is kritisch, houdt u een spiegel voor, inspireert en motiveert.

Bij het leiden of hebben van een onderneming is een sparringpartner of een coach heel gewoon om het verschil te maken van gemiddeld en succesvol ondernemerschap. Gelukkig gaat dit ook steeds meer op binnen de vastgoedsector.
Steeds meer vervul ik rol van sparringpartner of coach. Niet alleen omdat mijn opdrachtgever hier meer kennis en ervaringen mee opdoen, maar simpelweg vaak omdat de tijd ontbreekt om eens goed bij alle vastgoedzaken stil te staan en te beoordelen of het vastgoedbeheer nog steeds optimaal wordt uitgevoerd. Daarnaast gaan ontwikkelingen binnen de vastgoedsector ook door en met een sparringpartner worden kansen hierin eerder opgepakt.

Graag ben ik de persoon met wie u over uw vastgoedzaken wil overleggen, brainstormen en dergelijke om uw vastgoedzaken nog beter te laten renderen. Uiteraard zal ik hierbij u van onpartijdige, onafhankelijke en objectieve adviezen voorzien of u wijzen op zaken waaraan u mogelijk nog nooit heeft gedacht of die even bij u zijn weggezakt.