Registermakelaar / taxateur

Registermakalaar

Als Register Woonmakelaar en Register Bedrijfs-onroerend goedmakelaar kunt u mij inschakelen voor het kopen of verkopen van een pand. Dit geldt ook voor het huren of verhuren van een pand. Ik beschik over een uitgebreide databank, waarin ik met u panden bekijk die relevant voor u zijn en u een beter beeld kunnen geven van de markt.

Daarnaast verstrek ik u mijn eigen kennis, zodat u tot een goed besluit kunt komen. Ik zie mijn rol als makelaar vooral als uw specialist en als uw ondersteuner bij de (ver)kooptransactie of (ver)huurtransactie. Uiteraard kunt u mij ook alleen inschakelen voor een deeltraject bij verkoop of aankoop zoals voor bezichtigingen of het onderhandelen. Ook kunt u mij inschakelen om te proberen een vastgelopen onderhandeling weer op te starten.

Registertaxateur

Ik ben specialist in zowel de waardering van zowel woningen als commercieel onroerendgoed als combinaties hiervan. Als Registertaxateur kan ik u in beide vastgoedmarkten van dienst zijn:

  • NWWI-taxatie
  • Taxatie van huurwaarde bij (ver)huurgeschillen
  • Taxatie voor financiering / hypotheekverstrekking op uw vastgoed
  • Taxatie bij verdelingen; na bijvoorbeeld een echtscheiding of na een erfenis, maar ook bij een verdeling van familiebezit en bij een uitkoop van een compagnon binnen een bedrijf.
  • Fiscale taxatie; bijvoorbeeld als een bedrijfspand wordt ingebracht in een BV of als een pand wordt gesplitst, waarbij een deel als woning wordt gebruikt en een deel voor het (eigen) bedrijf.
  • Taxatie bij juridische procedures / Deskundigenbericht
    Taxatierapporten worden in rechtszaken Deskundigenberichten genoemd. Aan taxatierapporten worden steeds meer eisen gesteld, zowel inhoudelijk als dat deze is opgemaakt door een erkend Registertaxateur. Hierom ben ik aangesloten bij het Nederlands Register van Taxateurs (NRVT).
    Onder mijn expertise staat dat ik Gerechtelijk Deskundige ben. Onpartijdig en onafhankelijk en met verstand van juridische zaken kunt u mij dus ook inschakelen voor een (partij)Deskundigenbericht. Ik sta als enige Noordeling ingeschreven in het landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Inhoudelijk omvatten mijn taxatierapport uitgebreide beschrijvingen, meerdere foto’s van het object en de directe omgeving en een korte samenvatting. In de bijlagen worden stukken opgenomen, die van invloed zijn geweest voor de taxatie.

Vraag hier een offerte op voor de taxatie